Dubrovački muzeji

 

Zbirka predmeta vezanih uz običaje, vjerovanja, igre i folklor

Voditelj zbirke:
Ivica Kipre, kustos
e-mail: ivica.kipre@dumus.hr

Zbirka sadržava oko tri stotine predmeta vezanih s običajima vjerovanja, igara i folklora u  dubrovačkom kraju. Najveći broj muzejske građe čine uskršnja, pengana,  jaja ukrašena na tradicionalan način voskom, u batik-tehnici, a zatim bojena prirodnim ili umjetnim pigmentima u crvenu boju.

Manju skupinu čine pletene palmine i maslinove grančice i golubice od srčike smokve, koje predstavljaju običaj blagoslivljanja grančica na Cvjetnicu. Izradba golubica od srčike divlje smokve danas je najraširenija u Orebiću na poluotoku Pelješcu, iako je tradicija postojala i u Dubrovniku. Zbog osjetljivosti građe, ova se zbirka stalno popunjava novim primjercima.

Zbirka ima i tradicionalna glazbala: gusle, lijerice, svirale. Uz zvuk lijerice pleše se tradicionalni ples linđo u Dubrovačkom primorju i Župi dubrovačkoj, a u Konavlima, na otocima Mljetu i Lastovu, razna kola, poskočice.