Dubrovački muzeji

 
 

Javna nabava

Dubrovački muzeji kao javni naručitelj objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi, u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi, bili u sukobu interesa.

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE.pdf

REGISTAR UGOVORA.pdf

PLAN NABAVE za 2018..pdf

Plan nabave 2018-prve izmjene i dopune.pdf

Plan nabave 2018-druge izmjene i dopune.pdf

Plan nabave 2018-treće izmjene i dopune.pdf

PLAN NABAVE 2019..pdf

Izmjene i dopune Plana nabave za 2019..pdf

 

Poziv na dostavu ponude- Rasvjetna tijela za 2. kat Etnografskog muzeja

/files/file/javna%20nabava/Poziv%20na%20dostavu%20ponude-Rasvjetna%20tijela%20za%202.%20kat%20Etnografskog%20muzeja.pdf

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

/files/file/javna%20nabava/Zapisnik-rasvjetna%20tijela.pdf

Obavijest o odabiru

/files/file/javna%20nabava/Obavijest%20o%20odabiru%20najpovoljnije%20ponude-rasvjetna%20tijela.pdf

 

Poziv na dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave usluga složenog IKT rješenja-Mreža kao platforma.pdf

Izmjena poziva na dostavu ponuda u jednostavnom postupku NABAVE USLUGA SLOŽENOG IKT RJEŠENJA MREŽA KAO PLATFORMA.pdf

zapisnik otvaranju ponuda-Nabava usluga složenog IKT rješenja- Mreža kao platforma.pdf

obavijest o odabiru-Nabava usluga složenog IKT rješenja-Mreža kao platforma.pdf

 

Poziv na dostavu ponude-Nabava električne energije.pdf

TROŠKOVNIK nabava električne energije.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda-Nabava električne energije.pdf

Obavijest o odabiru-Nabava električne energije.pdf