Dubrovački muzeji

 
 

Stručni djelatnici

Pavica Vilać, ravnateljica Dubrovačkih muzeja
Aleksandra Piteša, viši muzejski pedagog
Dragana Moravec, dokumentaristica i diplomirana knjižničarka
Željko Ćatić, preparator za drvo
Dženita Mehičić, viša preparatorica za papir
Marija Vraničić, preparatorica za tekstil
Ivan Mladošić, restaurator za kamen

Kulturno-povijesni muzej
Marina Filipović, viša kustosica, voditeljica Muzeja
Ljiljana Ivušić, muzejska savjetnica
mr. sc. Tonko Marunčić, viši kustos
Dino Lokas, kustos
Lucija Vuković, kustosica 

Pomorski muzej
Ana Kaznačić Skurić, viša kustosica, voditeljica Muzeja
Đivo Bašić, muzejski savjetnik
Ljerka Dunatov, viša kustosica

Arheološki muzej
Liljana Kovačić, viša kustosica, voditeljica Muzeja
Ivona Michl, viša kustosica
Darko Milošević, kustos
dr. sc. Domagoj Perkić, kustos

Etnografski muzej
Barbara Margaretić, viša kustosica, voditeljica Muzeja
Branka Hajdić, viša kustosica
Ivica Kipre, kustos
Mirjana Zec, viša kustosica