Dubrovački muzeji

 
21.11.2018 - 07.01.2019 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
03.05.2018 - 27.05.2018 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
04.10.2017 - 20.11.2017 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
28.12.2016 - 28.02.2017 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više