Dubrovački muzeji

 
28.12.2016 - 28.02.2017 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
05.10.2016 - 30.11.2016 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
31.08.2016 - 30.09.2016 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
27.06.2016 - 31.07.2016 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više