Dubrovački muzeji

 
05.12.2016 - 20.03.2017 | Etnografski muzej | Izložba
06.05.2016 - 07.07.2016 | Etnografski muzej | Izložba
14.03.2016 - 05.05.2016 | Etnografski muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više