Dubrovački muzeji

 
13.12.2011 - 13.02.2012

Dubrovački Betlehemi

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji, Etnografski muzej

Izložba se bavi tradicijom podizanja božićnih jaslica u dubrovačkim crkvama i domovima, usmjeravajući pozornost na najpoznatije i najpopularnije  crkvene betleheme u Dubrovniku i  njihove današnje graditelje i postavljače. Govori o štovanju bambina u Dubrovniku, osvrćući se ukratko i na povijesni razvoj uprizorenja Kristova rođenja. Na izložbi je predočeno nekoliko primjeraka sačuvanih jaslica ili njihovih dijelova iz 18., 19. i početka 20. stoljeća, koji su za ovu priliku posuđeni iz crkvenih i privatnih vlasništva.

Autorica izložbe: Branka Hajdić

Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.