Dubrovački muzeji

 
 

Tanjur s ukrasom biljne arabeske

Ligurija, druga polovina 16. st.
keramika, pr. 22,5 cm
nalazište: Suđurađ, Šipan
DUM PM 1344