Dubrovački muzeji

 
 

Brončani top

radionica G. B. Cebrana, Torino, 1758.
bronca, lijevana, dulj. 320 cm, pr. cijevi 120 mm
nalazište: Molunat
DUM PM 4636