Dubrovački muzeji

 

Znate li kako je izgledao Lokrum na početku 20. stoljeća?

U Zbirci starih fotografija i razglednica iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku čuvaju se razglednica i fotografija koje prikazuju otok Lokrum na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

Na crno-bijeloj razglednici s početka 20. stoljeća prikazan je motiv s Lokruma - Mrtvo more. Dopisnica je putovala u Prag, a adresirana je na Marušku Haller koja je razglednicu darovala dubrovačkom Pomorskom muzeju.

Crno-bijela fotografija uvale Portoč Tomasa Burata fotografirana je sa samoga otoka Lokruma i nema zapisa kako je dospjela  u Muzej.

I razglednica i fotografija objavljene su u katalogu Stare fotografije i razglednice iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku, autorice više kustosice Ljerke Dunatov.

Vidimo se sutra u obilasku kulturno – povijesnih znamenitosti otoka Lokruma, u sklopu kojeg će javnosti prvi put biti prezentiran novouređeni Lazaret. Polazak je u devet sati iz Porta.

3.7.2020.