Dubrovački muzeji

 

Besplatna stručna vodstva kroz izložbu "Knežev dvor u Dubrovniku: utvrda – palača - muzej"

Petkom u pet u Kneževu dvoru