Dubrovački muzeji

 

Državni grb Dubrovačke Republike

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji, Kulturno-povijesni muzej

Izložba prezentira povijesni razvoj državnog grba Dubrovačke Republike od 1358. do 1806., njegovo podrijetlo, simboličnu ulogu u životu Republike, značenje u međunarodnim odnosima te promjene koje je doživio tijekom vremena, ali i daje pregled ostalih državnih obilježja Republike, posebno grbova i zastava s likom sv. Vlaha.

Autor izložbe: Frane Čizmić

Likovni postav: Nora Mojaš

Katalog izložbe je dostupan u muzejskoj prodavaonici Dubrovačkih muzeja.