Dubrovački muzeji

 

Legionarski denari iz Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja

U Arheološkom muzeju čuvaju se tri tzv. legionarska denara. Tako su nazvana jer su kovana za isplatu plaća pojedinim legijama, koje su bile angažirane na bojištu.

Pred kraj Rimske Republike i početak carskog razdoblja novac se kovao uglavnom u Rimu, pod strogom kontrolom državnog aparata. Iznimke su bile vojni pohodi kada je trebalo na licu mjesta platiti legije i time osigurati lojalnost trupa. S obzirom da su pohodi bili najčešće na perifernim granicama države, put svježe kovanog novca od kovnice do legija bio je dug, a katkad i nesiguran.

Primjerci iz Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja, pronađeni u Cavtatu, kovani su godine 32.-31. pr. Kr. u tzv. „putujućoj kovnici“ od strane Marka Antonija, neposredno pred bitku s Oktavijanom, kasnije poznatijim kao August.

Marko Antonije se našao na istočnoj obali Jadrana dok je Oktavijan držao zapadnu. Iščekujući presudnu bitku kod Akcija, Antonije daje kovati novac za isplatu plaća svojim trupama, budući da mu je bila prekinuta opskrba iz Rima.

Novci slave i komemoriraju legije koje se bore pod njegovom 'zastavom', a to su u našem slučaju Druga (II), Treća (III) i Deveta (VIIII) legija.

Nakon bitke kod Akcija 31. pr. Kr. Oktavijan postaje jedini vladar te prvi rimski car.

 

Kustos Darko Milošević

30.6.2020.