Dubrovački muzeji

 
25.01.2013 - 25.03.2013

Kaciga ilirskog ratnika

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji, Arheološki muzej

Na izložbi „Kaciga ilirskog ratnika“ prikazana je rekonstruirana  brončana kaciga, nastala oko 500. godi ne pr. Kr.  Tri ulomka ove kacige, pronađena na nepoznatom lokalitetu u Cavtatu, darovana su ondašnjem Domorodnome muzeju u drugoj polovici 19. stoljeća. O njihovom pronalasku nemamo pobližih podataka.

Zahvaljujući najnovijem pronalasku dvije kacige istog tipa u široj dubrovačkoj okolici, kaciga ilirskog ratnika iz Arheološkog muzeja uspješno je rekonstruirana i datirana, te prezentirana na izložbi u Kneževu dvoru.

Kacige ovog tipa su najčešći prilog ilirskih „ratničkih grobova pod humcima“ u 5. stoljeću pr. Kr., a pripadale su ratnicima najvišega vojnog ranga.

Autorica izložbe i likovnog postava: Ivona Michl