Dubrovački muzeji

31.08.2016 - 30.09.2016 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba
15.07.2016 - 30.09.2016 | Etnografski muzej | Izložba
01.07.2016 - 30.09.2016 | Muzej suvremene povijesti | Izložba
05.08.2015 - 31.12.2016 | Muzej suvremene povijesti | Izložba
05.08.2014 - 31.12.2016 | Muzej suvremene povijesti | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više