Dubrovački muzeji

 
10.07.2009 - 31.12.2020 | Arheološki muzej | Izložba
01.08.2009 - 31.12.2017 | Kulturno - povijesni muzej | Izložba

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji...

Pročitaj više