• Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno

Kako Vam možemo pomoći?

Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova „Dubrovački muzeji“ nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javna ustanove „Dubrovački muzeji“ koje se nalazi na adresi www.dumus.hr.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište www.dumus.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 1. slike nemaju pridružen prikladni opis 
 2. postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 3. ne postoji mogućnost promjene kontrasta
 4. ne postoji mogućnost povećavanja/smanjivanja teksta putem linka na stranici
 5. ne postoji opcija promjene vrste slova radi lakše čitkosti korisnika s disleksijom
 6. dostup do pojedinih rubrika podizbornika i putem tipkovnice je djelomičnaPriprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 10. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove „Dubrovački muzeji“. Izjava je zadnji put preispitana 10. rujna 2020.   Javna ustanova „Dubrovački muzeji“ će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu „Dubrovački muzeji“. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove „Dubrovački muzeji“ mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@dumus.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

 

Postanite naš korisnik!

Budite u tijeku s događanjima i novostima u muzeju.