• Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno

Kako Vam možemo pomoći?
Antička zbirka

Voditeljica zbirke:
Liljana Kovačić, viša kustosica
e-mail: liljana.kovacic@dumus.hr

Predmeti zbirke svjedoče o rimskoj nazočnosti na istočnojadranskoj obali i najvećim dijelom potječu iz agera antičkoga Epidaura, agrarne kolonije osnovane za vladavine Augusta, a današnjeg Cavtata.

Predmeti su skupljani godinama donacijama, rekognosciranjima terena, arheološkim istraživanjima i otkupima.

Najbrojniji su keramički ulomci posuda i amfora, slijede ih fragmenti kamene arhitektonske plastike i sepulkralnih spomenika, a manji broj su stakleni, metalni  i koštani predmeti.

Od kamenih spomenika ističu se nadgrobne stele, skulptura Minerve, glava satira, glava bradatog muškarca (cara), starokršćanski kapiteli i menza. Obilježja portretistike antoninskog doba iskazuju dvije mramorne glave, nedavno otkupljene. Prva je izvrstan portret muškarca srednjih godina, natprirodne veličine i portret mladića koji je nekada nosio sunčevu krunu kao znak svojih vladarskih insignija. Nešto je mlađa glava satira s ljudsko-kozjom fizionomijom.

Sitni keramički, stakleni, metalni i koštani predmeti svjedoci su svakodnevnoga, duhovnoga i zagrobnog života.

Muzej je istražio najznačajniji komunalni ostatak antičkog Epidaura, akvedukt Vodovađa – Cavtat, za kojega se izgradnju predlaže vrijeme kad je upraviteljem Dalmacije bio P. C. Dollabela (od 14. do 20. god.), za careva Augusta i Tiberija. Jedan od dva nepotpuna natpisa iz Cavtata, koji ga spominju, govore o većoj građevinskoj djelatnosti koju je izvela VI. kohorta. Na poluotoku Sustjepanu u Cavtatu istraživanja su iznjedrila temelje antičke gradogradnje.

Bista muškarca

Atena, druga pol. 2. st.    
pentelički mramor, vis. 69 cm    
DUM  AM 4240

Bista muškarca

Atena, druga pol. 2. st.    
pentelički mramor, vis. 69 cm    
DUM  AM 4240

Zdjelica

istočnomediteranska ili sjevernoitalska radionica
Nin, druga pol. 1. st.
staklo, vis. 3,7 cm
DUM AM 181

Postanite naš korisnik!

Budite u tijeku s događanjima i novostima u muzeju.