• Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno

Kako Vam možemo pomoći?

Reljef s prikazom Venere i Marsa

Na kasnogotičkom portalu Kneževa dvora naknadno su, najvjerojatnije nakon njegova oštećenja 1463., umetnuta dva renesansna imposta (kapitela) ukrašena reljefima. Reljef s prikazom Venere i Marsa u ljubavnom zagrljaju te Kupida ukrašava unutarnju stranu lijevog imposta. Riječ je o prvom antički nadahnutome mitološkom prizoru u kiparstvu ranorenesansnog Dubrovnika. Zajedno s ostalim reljefima trijema i portala čini zatvoreni ikonografski program Dobre Vlade.

Materijal: patinirani gips
Odljev: Ivan Mladošić, akad. kipar
Proizvedeno u Hrvatskoj

Visina: 28,5 cm; širina 25 cm

Materijal: patinirani gips
Odljev: Ivan Mladošić, akad. kipar
Proizvedeno u Hrvatskoj

Visina: 28,5 cm; širina 25 cm

Cijena: 790 kn po komadu

Kupnjom podržavate rad Dubrovačkih muzeja i skrbite se za baštinu.

Postanite naš korisnik!

Budite u toku s događanjima i novostima u muzeju.