Dubrovački muzeji

 
27.06.2016 - 31.07.2016

Dubrovačke medalje i plakete - otisak vremena

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji, Kulturno-povijesni muzej.

Izložbom predstavlja veći broj medalja vezanih uz Dubrovnik, a datiraju se u širokom vremenskom rasponu od 15. stoljeća pa sve do današnjih dana. Na izložbi će javnosti biti predstavljeno više od 40 domaćih i stranih autora s oko 200 ostvarenja.

Jedan dio izloženih medalja je iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja Dubrovačkih muzeja, dok veći dio medalja dolazi iz privatnih zbirki kolekcionara i numizmatičara Boža Lasića i Marka Šarinića, kao i drugih kulturnih ustanova i društava, te pojedinaca.

Nekoliko desetaka izložaka na jedinstven način će predstaviti jedan od važnih segmenata dubrovačke kulturne baštine, a istodobno će to biti prigoda da se zainteresirana javnost upozna s bogatstvom medalja posvećenih osobama i događajima vezanih za politički, kulturni, sportski i javni život Dubrovnika, Hrvatske i šire.  

Izložbu prati istoimena knjiga koja je dostupna u muzejskoj prodavaonici.

Autor izložbe: Dino Lokas

Likovni postav izložbe: Ivona Michl