Dubrovački muzeji

 

Alegorijski kip "Snage"

stara gradska vijećnica, Dubrovnik, pol. 15. st.
vapnenac, vis. 100 cm
DUM AM 1986