Dubrovački muzeji

 
Voditeljica Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja na Saboru hrvatskih graditelja

Liljana Kovačić o rezultatima istraživanja antičkog vodovoda Vodovađa-Cavtat

Voditeljica Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Liljana Kovačić je na Saboru hrvatskih graditelja  održala predavanje "Antički vodovod Vodovađa - Cavtat, rezultati istraživanja". Predavanje je održano u sekciji "Zgradarstvo i graditeljska baština", a objavljeno je u Zborniku radova sa skupa.

Sabor hrvatskih graditelja održavan je 17. i 18. listopada u cavtatskom hotelu Croatia u organizaciji Hrvatskog saveza građevinara i inženjera, a tema je bila „EU i hrvatsko graditeljstvo“.

19.10.2016.