Dubrovački muzeji

 
30.08.2019 - 31.10.2019

Zambratija – prapovijesni šivani brod

Izložba je realizirana u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre.

Izložba predstavlja rezultate arheoloških istraživanja brodske konstrukcije iz podmorja uvale Zambratija kod Umaga, datirane u razdoblje od kraja brončanog do željeznog doba. Riječ je o najstarijem primjeru u potpunosti šivanog broda koji je ikad pronađen u Mediteranu.

Međunarodno istraživanje zajednički su proveli dr. sc. Ida Koncani Uhač iz Arheološkog muzeja Istre iz Pule, Marko Uhač iz Konzervatorskog odjela u Puli te dr. sc. Giulia Boetto s francuskog Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja pri Sveučilištu Aix-Marseille.

Autori izložbe: dr. sc. Ida Koncani Uhač, dr. sc. Giulia Boetto i Marko Uhač
Koordinator dubrovačke izložbe: dr. sc. Domagoj Perkić