Dubrovački muzeji

 
27.12.2012 - 20.04.2013

Antički vodovod Vodovađa - Cavtat

Izložbu su realizirali Dubrovački muzeji, Arheološki muzej

Izložba interaktivno prezentira rezultate višegodišnjeg istraživanja antičkog akvadukta, koji je današnji Cavtat, a nekadašnju koloniju Epidaur, opskrbljivao pitkom vodom s izvorišta u Vodovađi.

Tekuća voda je u ovom kraškom području bila preduvjet razvoja antičkog grada, njegove produktivne privrede te važan faktor u gustoći naseljenosti .

Vodovod prolazi sjeveroistočnim dijelom Konavala,  koje su po njemu i nazvane.  Rekognosciranjem i arheološkim istraživanjima evidentirano je tridesetak lokaliteta s ostatcima ovog velebnog komunalnog projekta, za čiju se izgradnju predlaže vrijeme kada Dalmacijom upravlja agilni legat Publius Cornelius Dolabella, od 14. do 27. godine, za  vladavine Augusta i Tiberija . To je moguće naslutiti iz nepotpunog natpisa iz Cavtatu koji spominje ovog upravitelja i VI dobrovoljačku kohortu angažiranu na nekom značajnom građevinskom poslu .

Za potrebe izložbe Dubrovački muzeji su među prvima primijenili lasersko skeniranje pojedinih prostora s ostatcima kanala koji će, osim za prezentaciju, poslužiti i za buduće radnje na očuvanju ove vrijedne baštine.

Autorica izložbe: Liljana Kovačić

Likovni postav: Ivona Michl